กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

- หน่วยการเงินและบัญชี

- หน่วยพัสดุ

อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3) ชั้น 2

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ


  Welcome To Office Of Financial


เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีประชาสัมพันธ์ งานคลังและพัสดุ คณะรัฐศาสตร์

- ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ งานคลังและพัสดุ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เวปไซต์นี้ จะรวบรวมเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี รายละเีอียดการเบิกจ่าย กระบวนการทำงาน แบบฟอร์มต่าง และระเบียบ เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุ ทุกท่านสามารถคลิกเลือกตามหัวข้อได้เลยนะคะ ติชม สอบถาม รายละเอียดต่างๆได้ที่ คุณจารุวรรณ เลาหตระกูล หัวหน้างานคลังและพัสดุ ที่ 87247

-

  เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี :

- งานคลังและพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

คุณจารุวรรณ เลาหตระกูล (02-21)87247

- งานการเงินและบัญช

คุณ มาลา พันธ์บุญปลูก (02-21)87243

คุณ ชนันธร โพธิกุล (02-21)87243

คุณธัญลักษณ์ ศรดอก (02-21)87243

- งานพัสดุ

คุณสุรีรัตน์ ศรีสวรรค์ (02-21)87246

คุณณัฐวัชร์ ไกรโสภา (02-21)87246

Fax 0-2218-7246All Content Copyright
© 2017 All right reserved

เอกสารและข้อความทั้งหมดเป็นเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
(Update 1 มกราคม 2560)