รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2558

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโอกาสเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทอาจารย์และนักวิจัย รางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2558 จากงานวิจัย “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตเมืองชายแดนไทย-พม่า” ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2558 วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย ครั้งที่ 4

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิขาการ ตำแหน่งอาจารย์A5 ภาควิชาการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิขาการ ตำแหน่งอาจารย์A5 ภาควิชาการปกครอง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาการปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาการปกครอง

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ประจําปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน)  สำหรัเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต โทร. ๐๒-๒๑๘-๗๒๔๘, ๐๘๕-๙๑๑-๗๑๑๔ Line ID : sap.cu  

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5

คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาการปกครองและภาควิชาสังคมวิทยาฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาการปกครองและภาควิชาสังคมวิทยาฯ    

Seminar and Book Launch THE MEKONG Law, Dams and Development

The Mekong River is at a critical juncture. Two dams are currently under construction and up to nine more are planned on the lower mainstream. Many more dams have been built upstream in China and on tributaries in Vietnam, Thailand and Laos. Meanwhile, dozens more are being built and planned on the river’s tributaries in […]

ขยายวันรับสมัคร ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15

ขยายวันรับสมัคร  ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 15 FIFTY SHADES of VIOLENCE   การเมืองและความรุนแรง ไปจนถึง วันที่ 22 ม.ค. 59   (จากเดิมวันที่ 11) พลาดไม่ได้แล้ว น้องๆคนไหนที่สนใจ รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะ โอกาสรออยู่ที่จะได้เข้าไปสัมผัสว่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอย่างไร ส่งใบสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง (1) ส่งไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ) โดยจ่าหน้าซองถึง – โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน อังรีดูนังต์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 (2) ส่งทางอีเมลล์ (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 2559) – singhnoy15.polscichula@gmail.com > สามารถเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี […]

ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำปี 2558

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) ประจำปี 2558 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ, ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา, รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย, อาจารย์วศิน โกมุท, อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, อาจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล, อาจารย์ ดร.ฐิติยา เพชรมุนี, นางสาวอรอนงค์ เติมทวีวุฒิ, นายจักรพงษ์ หนูดำ, นางสาวเปรมสุดา จิ๋วนอก, นายเจตน์ ดิษฐอุดม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทย ระยะ 15 ปี” (The Review of the Fifteen-Year Thai Decentralization)  

ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี  ที่ได้รับการประกาศจากสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาปรัชญา ประจำปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (Development Theories of Thai Catholics after the Second Vatican Council)  

ดร.ศุภชัย ศุภผล ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภชัย ศุภผล ที่ได้รับการประกาศจากสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประจำปี 2558 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย” (The Popularization and the Problems of Interpretation of Jean Jacques Rousseau’s Political Theory in Thai Political Context)  

เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรัเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรัเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หมดเขตยื่นใบสมัคร วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอรับใบสมัครได้ที่ กิจการนิสิต ตึก ๓ ชั้น M เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบถามเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต โทร. ๐๒-๒๑๘-๗๒๔๘, ๐๘๕-๙๑๑-๗๑๑๔ Line ID : sap.cu  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 ตำแหน่ง และ สังกัดภาควิชาการปกครอง 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่นที่ 4 (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 15 ” ภายใต้หัวข้อ “การเมืองและความรุนแรง”

ประกาศ ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีกับกระบวนการสร้างความเป็นไทย”

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีกับกระบวนการสร้างความเป็นไทย”

CU POLSCI Open House 2015: Thainess, Art & Politics

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน CU POLSCI OPEN HOUSE 2015: Thainess, Art & Politics (ความเป็นไทย ศิลปะ และการเมือง)

ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เฉพาะภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

สอบถามเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรีเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ณ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น M หมายเลขเทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | เติมเงินเกมยิงปลา | มังกรทอง | โหลดเกมยิงปลาฟรี 02-218-7248

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตรัฐศาสตร์ทุกท่าน ทั้งนี้บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ศกนี้

Page 8 of 8
1 6 7 8