ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน)

ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กำหนดสอบข้อเขียน วัน พุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเกษม อุทยานิน ชั้น 2  อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 468KB)